Ankkurista puhuttaessa monelle tulee mieleen ns. naara-ankkuri. Ankkureita on kuitenkin olemassa useita eri malleja joilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Kuten aina veneilyssä, myös ankkuri on hyvä valita sen käyttötarkoituksen perusteella.

Liikuttaessa varsinkin isommilla retki/matka veneillä pidempiä matkoja, hyvän ja pitävän ankkurin tarve korostuu. Pitkillä retkillä säätyyppii saattaa muuttua useitakin kertoja ja mukaan mahtuu tyyntä ja tuulista keliä. Kovalla tuulella veneeseen kohdistuu melkoisia voimia, ja silloin on hyvin tärkeää että ankkuri pysyy tiukasti paikoillaan. On nimittäin melko ikävää rikkoa arvokas vene rantakiviin vain huonon ankkurin takia.

Kun veneen käyttö on enimmäkseen huvi-, kalastus- ja yhteysveneilyä on ankkurille harvoin todellista tarvetta. Tällöin kannattaa valita ankkuri joka ei vie paljoa tilaa, mutta toimii kuitenkin tarpeen tullen.

Naara-ankkuri on hyvin yleispätevä ankkuri ja se toimii kelvollisesti melkein kaikilla pohjilla. Parhaimmillaan se on rehevässä pohjassa, jolloin sen ”kädet” kaivautuvat kasvillisuuden ja juurten alle. Naara ankkuri toimii myös hiekka, muta ja kivipohjilla, muttei kaikken parhaiten. Naara-ankkuri on hyvä yleisankkuri pienveneissä, sen kokoontaittuvuuden ansiosta.

Levyankkuri on tarkoitettu pehmeille hiekkapohjille. Sen suuret lavat kaivautuvat hiekkaan, josta muodostuu suuri vastus. Levyankkurit ovat kevyitä ja menevät melko kapeaan tilaan taittuvien lapojen ansiosta.

CQR/aura-ankkuri on naara-ankkurin tapaan yleispätevä ankkuri. Se on kelvollinen käytännössä kaikilla pohjilla. Aura-ankkuri on melko tilaavievä, mutta pitävämpi kuin naara-ankkuri. Aura-ankkuri on hyvä yleisankkuri suuremmissa veneissä.

Bruse ankkuri toimii kelvollisesti kivi ja hiekkapohjilla, muttei rehevillä pohjilla. Lisäksi ankkurin pitää olla suhteellisen painava veneeseen nähden. Ankkurin etu on sen nopea kaivautuminen ja nopea pito. Se vaatii muita ankkureita lyhemmän jättöetäisyyden.  Bruse on erinomainen keula-ankkuri 360* pitonsa ansiosta.

Ankkurin käyttö:

Jotta ankkuroinnissa saavutetaan paras mahdollinen pito, tulee ankkurointi suorittaa oikein.

Ensimmäiseksi kannattaa etsiä suojainen ankkurointipaikka. Huomioi myös veneen liikkuminen ankkurissa ja jätä riittävästi väliä muihin veneisiin ja mahdollisiin kivikkoihin. Ota myös huomioon ankkurin mahdollinen siirtyminen ankkuroinnin aikana.

– Ankkurin jättöetäisyys on 5-7 x veden syvyys.
– Ennnen ankkurin sitomista veneeseen tule ankkuria vetää venettäkohden, jotta se kaivautuisi pohjaan.
– Ankkurin kantaan kannattaa laittaa toinen köysi, jonka avulla ankkuri saadaan nostettua pohjasta perä edellä.
– Ankkurin ja ankkuriköyden väliin kannattaa laittaa ainakin 1m kettinkiä, joka painaa ankkurin pohjansuuntaiseksi, lisäten ankkurin tehoa.

Yövyttäessä pelkän ankkurin varassa, kannattaa ankkuri laskea keulasta, jolloin tuulen ja aallokon aiheuttama voima veneesseen on pienin. Keulasta ankkuroitaessa on Bruse ehdottomasti paras ankkuri, sillä se ei irtoa vaikka vene pyörisi tuulen mukana ympyrää.

Yövyttäessä keula rantaa tai laituria kohti, on ainut vaihtoehto laskea ankkuri perästä. Tällöin kannattaa jättää mahdollisimman paljon väliä veneen ja rannan väliin. Paras tapa olisi laskea kaksi ankkuria V-muotoon, mutta harvalla veneilijällä on yhtä useampaa ankkuria mukana. Paras ankkuri peräkiinnitykseen on levyankkuri, jolla on suuri vetopito. Pyri ankkuroimaan vene aina keula tuulta ja aaltoja kohti. Perään hakkaavat aallot voivat roiskia vettä sisään veneeseen ja terävät nykäisyt siirtävät helposti ankkuria.