runko

Veneen runko on todella merkittävä tekijä veneen veneen käyttäytymisessä ja ajo-ominaisuuksissa. Sitä voidaan verrata suoraan auton alustaan. Veneen rungolla on vaikutusta veneen kantavuuteen, taloudellisuuteen, ajettavuuteen ja mukavuuteen. Rungoista on olemassa äärettömästi variaatioita ja hyvin moni tekijä vaikuttaa sen toimintaan, tärkeimmät osatekijät ovat kuitenkin pohjan v-kulma ja nousulistat.

Pohjan v-kulma on usein ilmoitettu veneen teknisissä tiedoissa ja se on yleisin ruongon ominaisuuksia kuvaava mitta. V-kulma kertoo harvoin mitään veneen todellisista ominaisuuksista. Se antaa kyllä suuntaa, mutta ei siinä mittakaavassa, mitä useat ajattelevat. Kuten alussa todettiin on rungon ominaisuudet monen osatekijän summa.

V-kulma ilmoitetaan asteissa (esim. 17°). Tämä arvo tarkoittaa pohjan poikkeamaa vaakatasosta. Lukema mitataan perästä. Tasaisella pohjalla kulma on 0°.

vkulma

Käytännössä kaikissa veneissä pohjan v-kulma on kuitenkin progressiivinen, eli se jyrkkenee keulaa kohden.

Jyrkkää v-kulmaa käytetään usein nopeissa ja urheilullisissa veneissä, joilla tavoitellaan suurta huippunopeutta ja hyviä keliominaisuuksia. Jyrkkä v-kulma halkoo aaltoja loivaa v-kulmaa paremmin.

Nopeissa veneissä tavoitellaan myös pientä pohjan märkäpinta-alaa, sillä märkäpinta-ala lisää veden aiheuttamaa vastusta. Hitaissa vauhdeissa jyrkkä v-kulmainen runko ui syvällä ja sen märkäpinta-ala on suuri. Vauhdin kasvaessa hydrodynaaminen noste lisääntyy ja runko nousee ylemmä, jolloin märkäpinta-ala vähenee.

noste

V-runkoisessa veneessä märkäpinta-ala on tasapohjaista suurempi,

sillä nosteen pystysuora komponentti (pun.) on kokonaisnostetta pienempi (sin.)

Roiskeet nousevat runkoa pitkin myös ylöspäin, mistä johtuen märkäpinta-ala on todellisuudessa suurempi kuin rungon vedessä oleva pinta-ala. Roiskeiden aiheuttamaa märkäpinta-alaa vähennetään nousulistoilla (engl. Spray rails)

Nousulistoilla vähennetään v-pohjan kulkuvastusta. Nousulistat kääntävät runkoa pitkin kulkevat roiskeet irti rungosta ja pienentävät siten märkäpinta-alaa. Roiskeiden ja veden virtauksen suunnan kääntäminen lisää myös hieman rungon nostetta, mikä edelleen pienentää märkäpinta-alaa. Listat parantavat myös veneen suuntavakavuutta ja ohjauksen tarkkuutta, sillä ne ohjaavat veden virtausta kölin tapaan.

nousulistat

Listoja on erilevyisiä, -mittaisia ja eri määriä. Yleensä listoja on kaksi tai kolme paria.

Veneen peräosassa veden virtaus on turbulenttista, eikä listoilla ole enää vaikutusta.

Vauhdin kasvaessa runko nousee ylemmäs vedestä ja suurimmissa nopeuksissa palteet nousevat irti vedestä. Palteet ovat veneen pohjan reunoja kiertävät tasaiset osat, joiden tarkoitus on vakauttaa venettä. Kun palteet nousevat irti vedestä, toimivat uloimmat nousulistat ”palteina” ja vakauttavat veneen kulkua.