Vesiliikenteessä kaikkia veneilijöitä koskee väistämisvelvollisuus. Väistämisvelvollisuus koskee jopa Kiireellisessä virka-, sairaankuljetus- tai pelastustehtävässä olevaa viranomaista. Liikenteen väistämissäännöt on kaikille tuttuja liikenteestä, joko autoilija tai jalankulkijana. Samoja liikennesääntöjä sovelletaan myös vesillä.

Veneen nopeus on väistämisessä kaikkein oleellisinta. Veneilijän täytyy pitää turvallista nopeutta, jossa kykenee oikeaan ja tehokkaaseen toimintaa estääkseen yhteentörmäyksen, ja pysähtymään riittävän nopeasti olosuhteet huomioonottaen. Vene pitää myös voida pysäyttää puolessa siitä matkasta, joka pystytään havaitsemaan. Kovassa sumussa tämä tarkoittaa jopa pysähtymistä paikoilleen.

Kuka väistää ketä? Vesillä kaikkien tulee periaatteessa väistää kaikkia, sillä veneilijää vaaditaan aina toimimaan siten että toiminnallaan estää yhteentörmäyksen. Kahden veneen kohdatessa vaaditaan siis molempia osapuolia toimimaan törmäyksen välttämiseksi. On kuitenkin tilanteita, joissa toisella veneellä on suurempi velvollisuus väistää toista.

Perus sääntö vesiliikenteessä on oikeanpuoleinen liikenne. Veneiden kohdatessa vastakkan tulee molempien kuljettajien väistää oikealle. Oikeanpuoleinen sääntö koskee myös risteämistä. Vasemmalta tulevan veneen tulee väistää oikealta tulevan veneen takaa.

Muita sääntöjä:

Ohittava väistää aina ohitettavaa.

Tuulen puolella oleva väistää (purjeveneet)

Tuulen ollessa vasemmalla puolella, tulee veneen väistää kohdattaessa (purjeveneet)

 

Kaikki eivät kuitenkaan ole vesillä täysin tasa-arvoisia. Alukset ja veneet voidaan järjestää listaan, jossa listassa alempana olevan tulee väistää ylempänä olevaa.

Väistämislista:

– Vauriotuneet/ohjauskyvyttömät alukset

– Työssä olevat alukset (mm. poijun asennus)

– Vedenalaista työtä tekevät alukset

– Hinaustehtävässä oleva alus

– Kalastusveneet/troolarit

– Pienet vesikulkuneuvot (soutuvene, kajakki)

– Purjeveneet (purjeilla)

– Moottoriveneet

Kaikissa väistämistilanteissa tulee muistaa rauhalliset mutta selkeät liikkeet, jotta muut veneilijät huomaavat aikeesi.