hukkuva

Hallituksen virittämän veneveron valmistelu etenee ja se on lähtenyt lausuntokierrokselle. Venealan kattojärjesto Finnboat on ilmaissut asiasta jo useaan kertaan oman mielipiteensä ja tulee antamaan vastineensa myös viimeisimpien tietojen perusteella. Vastineen sisältö tuskin muuttuu aiemmista. Venevero on lähtökohtaisesti huonosti totetutettu, kustannukset syövät veroedun, venerekisteri ei ole ajantasainen ja vähentynyt veneily sekä veneiden myynti vetävät kokonaisverokertymän negatiiviseksi. Veroa alettaisiin kerätä keväästä 2017 alkaen.

Veneveron raamit ovat lausuntokierrokselle lähtiessään seuraavat.

Veroa kannetaan veneistä,

  • joiden moottoriteho on yli 38 kW (n. 52 hv)
  • joiden moottoriteho on alle 38 kW, muuta pituus yli 9 m
  • vero on porrastettu moottorin tehon suhteen 100 – 300 euroon
  • suurinta 300 € veroa maksetaan kun moottoriteho on yli 138 kW (n. 188 hv)
  • yli 9 m veneille vero on 100 €/vuosi

Valtiovarainministeriön luonnoksen mukaan veron keskiarvo asettuisi n. 195 euroon. Arvio on linjassa moottoriveneiden keskitehon kanssa, joka on tänä vuonna rekisteröidyille veneille 130 hv. Moottoritehojen kasvu onkin ollut viime vuosien trendi. Pelkästään viime vuodesta keskiteho kasvoi 4 hevosvoimalla.

Lähde: Valtioneuvosto, Lakiluonnos, VM139:00/2016
Lähde: Valtioneuvosto, Lakiluonnos, VM139:00/2016

Suurin kokonaisverorasite kohdistuisi 60 hv moottorilla varustettuihin veneisiin, sillä se on neljänneksi rekisteröidyin moottoriteho. On siis oletettavaa että käytettyjen markkinoilla 60 hevosvoimaisten arvo tulee romahtamaan ja 50 hevosvoimaisisten moottoreiden suosio tulee kasvamaan entisestään.

Vero tulee varmasti vaikuttamaan myös ”juppiskootterien” myyntiin, sillä tyypillisesti vesijetien moottoriteho on noin 120 – 180 hevosvoimaa.

Suurinta 300 € veroa kannettaisiin siis jo melko tavanomaisesta daycruiserista. Myös miljoonajahtien omistajat osallistuisivat samaisella panoksella. ”Miten meni niinku omasta mielestä?”

Ministeriö arvioi että verotus tulee poistamaan rekisteristä noin 10 % nyt siellä olevista veneistä. Rekisteriin on varmasti jäänyt jo käytöstä poistettuja veneitä ja todennäköisesti ”ikuisuusprojektit” (kts. Baylinerin kolmas elämä) tulevat häviämään rekisteristä ainakin ”seisontaan”.

Verolla tulee olemaan huomattavia haittavaikutuksia koko alaan ja sen työllisyyteen. Ministeriö toteaa itsekin selvityksessään:  ”Lisäksi veneilyn vähentymisen ja veneiden mahdollisen hinnanlaskun seurauksena kauppiaiden myynti- ja vaihtovarastoissa olevien veneiden arvo saattaa jossain määrin laskea. Veron käyttöönotto voi siten johtaa venealan kannattavuuden ja yleisten toimintamahdollisuuksien lievään heikentymiseen ja jopa työpaikkojen menetykseen.”

Selvityksessä myös todetaan veron olevan veneen käyttöön nähden kohtuuton: ”Vesikulkuneuvojen käyttö on vahvasti kausiluonteista, joten käyttöpäiviin suhteutettuna veron määrä olisi suhteellisen korkea. Esimerkiksi autojen ajoneuvovero on päivää kohden keskimäärin 0,67 euroa. Veneilyä harrastetaan keskimäärin 6-15 päivänä vuodessa, joten venevero olisi 7-50 euroa päivältä eli monenkertainen autoihin verrattuna.”

Eli… Miten meni niinku omasta mielestä?