vianetsintä_20a

Moottorin käyntihäiriöt tai käynnistymättömyys ovat aina harmittavia asioita, jotka sattuvat yleensä kaikkein huonoimpaan aikaan. Uusimmissa EFI-moottoreissa ajotietokone osaa usein kertoa vian syyn tai antaa siitä vihjeitä, mutta haittapuolena vian korjaaminen saataa vaatia käyntiä merkkihuollossa. Kaasutinmoottoreissa on enemmän mahdollisuuksia vikojen itsenäiseen korjaamiseen, mutta suurin haaste on vian paikallistaminen.

Vian paikallistaminen on johdonmukaista työtä, jossa rajataan pois mahdollisia vian aiheutajia. Rajaaminen aloitetaan todennäköisimmistä ja helpoimmin selvitettävistä ongelmakohdista.

EI KÄYNNISTY

Yleisin syy moottorin käynnistymättömyyteen on kytkemättä jäänyt hätäkatkaisija. Hätäkatkaisijan unohtuminen sattuu varmaan jokaiselle meistä ainakin kerran. Allekirjoittaneelle usemammankin kerran. Aloita tarkistaminen siitä, mikäli moottori starttaa muttei käynnisty. Moottori ei yleensä muistuta hätäkatkaisijan unohtumisesta.

Toinen yleinen ongelma ovat irronneet tulpan johdot. Väljistyneet johdot saattavat irrota tärinässä itsestään tai ne on voitu laittaa huonosti tulppien vaihdon yhteydessä. Seuraava vaihe on irroittaa yksi sytytystulppa ja painaa sen kierreosa moottorilohkon maalaamatonta osaa vasten ja kokeilla antaako tulppa kipinää startatessa. Kipinän tulee olla voimakas ja säännöllinen. Tässä vaiheessa kannattaa viimeistään tarkistaa että tulpanjohto on hyvin kiinni molemmista päistään.

Kokeile kipinä kaikilla tulpilla ja vaihda niitä ristiin. Jos vika on vain yhdessä tulpassa, on se viallinen. Vika on sytyspuolassa tai johdossa, jos ongelma on vain yhdessä sylinterissä. Mikäli yksikään tulppa ei anna kipinää, on vika todennäköisimmin sytyksen ohjauksessa tai vanhemmissa moottoreissa katkojan kärjissä. Tai sitten hätäkatkaisija on vieläkin irti.

Sytystulpasta näkee myös sen saako moottori polttoainetta. Pitkän tuloksettoman käynnistämisyrityksen jälkeen tulppien tulisi olla bensiinistä märät. Märät tulpat kertovat moottorin saavan polttoainetta. Märät tulpat tulee kuivata ennen seuraavaa yritystä. Tulpat kuivuvat myös itsekseen kun moottorin antaa levätä. Tarkista että moottorin ilmakanavat eivät ole tukossa ja että moottori saa ilmaa. Jos tulpat kastuvat nopeasti, on kaasutin todennäköisesti jumissa ja bensiiniä kulkeutuu moottoriin ylimäärin. Kaasutin tulvii tällöin havaittavasti myös ulospäin.

Moottori ei saa riittävästi polttoainetta jos sytytystulppa ei kastu, vaikka moottoria käynnistetään pitkään ryypyn kanssa. Bensiini haihtuu helposti ja pitkään seisoneen moottorin kaasuttimet ovat usein kuivuneet. Lämpimällä säällä haihtuminen voi tapahtua nopeastikin. Kaasuttimet täytetään pumppaamalla polttoaineletkussa olevalla pumpulla. Kaasuttimeen voi päästä polttoaineen mukana pieniä roskia, jotka tukkivat kaasuttimen suuttimet ja estävät polttoaineen pääsyn sylinteriin. Kaasuttimen tukos selviää vain avaamalla kaasuttimen ja puhdistamalla kanavat paineilmalla. Tukos voi olla myös polttoaineletkussa tai yleisemmin polttoainesuodattimessa. Tutkiminen kanttaa aloittaa vaihtamalla suodattimet.

Vanha moottori voi lisäksi olla liian väljä tai männänrenkaat jumissa, jolloin sylinterin paine ei nouse riittävästi. Sylinterin puristuspaineen voi tarkastaa puristuspainemittarilla. Normaali arvo on noin 9 bar. Sylinterien välisen eron tulisi olla alle 10 %.

Mikäli edes starttimoottori ei pyöri, on vika usein akussa tai akun kytkennöissä. Varmista vielä ensiksi että sähköt on kytketty päälle päävirtakytkimestä. Akkua tulee ladata säännöllisesti talven aikana, jotta se ei pääse syväpurkautumaan ja hajoamaan. Akun jännite lepotilassa tulee olla noin 12 volttia. Rikkoutuneen akun jännite voi olla lepotilassa 12 v tuntumassa, mutta kuormitettuna jännite laskee huomattavasti. Jos jännite laskee startattaessa alle 10 voltin, on akku todennäköisesti rikkoutunut tai aivan tyhjä. Ongelma voi myös olla akkukengissä tai kaapeleissa. Hapettuneet akkukengät ja kaapelit eivät päästä virtaa läpi, jolloin moottori ei starttaa. Tarkista siis ensin akun jännite ja sitten sähkökytkennät. Hapettuneet akkukengät voi puhdistaa mm. teräsharjalla.

Seuraava vaihe on siirtyä kuuntelemaan starttimoottorin solenoidia. Solenoidi kytkee virran starttimoottorille ja sen toiminnasta kuuluu pieni naksaus. Solenoidi sijaitsee starttimoottorin läheisyydessä ja naksauksen kuuntelemiseksi kannattaa moottorin koppa irroittaa. Naksaus kuuluu kun moottoria startataan. Jos naksausta ei kuulu, tarkasta akku ja sen kytkennät vielä kertaalleen. Kytke sen jälkeen akkukaapelit suoraan starttimoottorin napoihin, mutta varo pyörivää vauhtipyörää! Mikäli startti alkaa pyöriä, on vika solenoidissa. Mikäli mitään ei silloinkaan tapahdu, on vika edelleen akussa tai kytkennöissä, tai solenoidi ja starttimoottori ovat molemmat rikkoutuneet. Kokeile käynnistämistä myös toisella akulla.

Yleisempää on että solenoidi naksahtaa, mutta startti ei pyöri. Pitkän seisomisen jälkeen starttimoottorin hiilet voivat olla jumissa. Perinteinen toimenpide on lyödä starttimoottorin pohjaan puupalikalla, kumivasaralla tai vastaavalla, joka usein irrottaa hiilet. Jos koputtelu ei tuota tulosta, on starttimoottori todennäköisesti rikki.

KÄY HUONOSTI

Kaasuttimessa on yleensä kaksi eri piiriä. Toinen tyhjäkäynnille ja toinen muille kierrosluvuille. Piirien takia moottori voi käydä hyvin tyhjäkäynnillä, mutta muuten huonosti, tai päinvastoin.

Tyypillisimpiä käyntihäiriöitä ovat epätasainen käynti, sammuminen tyhjäkäynnillä ja tehon puute. Yleisimmin oireet johtuvat huonosta polttoaineen saannista, jonka aiheuttaa tukkeutunut polttoainesuodatin tai kaasutin, polttoaineeseen päässyt vesi, rikkoutunut polttoainepumppu tai polttoainesäiliö ei saa korvausilmaa. Polttoaineen saantiongelman voi kokeilla pumppaamalla polttoaineletkun käsipumpulla koneen käydessä. Mikäli moottori alkaa käydä paremmin, on vika polttoaineen saannissa. Mikäli muutosta ei tapahdu, on vika muualla. Jos taas moottorin käynti huononee entisestään, saa moottori liikaa polttoainetta. Tällöin vika on todennäköisesti kaasuttimen kohokammiossa.

Ennen kaasuttimien purkamista, kannattaa kuitenkin varmistaa ettei tankissa ole vettä. Vesi aiheuttaa määrästään riippuen epäsäännöllisiä ja vaihtelevia oireita. Veden saa paljastettua pumppaamalla polttoaine moottorille menevästä letkusta läpinäkyvään pulloon tai korkeaan astiaan. Hetken odottamisen jälkeen vesi painuu astian pohjalle ja bensiini nousee pinnalle. Niiden rajapinta on selvästi erotettavissa.

vianetsintä_12a

Yksi yleisimmistä käyntihäiriön aiheuttajista on irtonaisen polttoainesäiliön ilmaruuvi, joka on unohtunut kuljetuksen jälkeen kiinni. Tankkiin muodostuu tällöin alipaine, joka aiheuttaa moottorin hyytymisen. Korvausilmaongelma voi esiintyä myös kiinteillä tankeilla, jos huohotusletku on tukkeutunut, jäänyt puristuksiin tai taittunut.

Rikkoutunut polttoainepumppu on myös yksi yleisimmistä moottorivioista. Useissa moottoreissa käytetään kalvopumppua, jonka pumppausteho heikkenee kalvon venyessä. Kalvopumppu sijaitsee moottorilohkon kyljessä ja kalvon kunnon voi tarkistaa avaamalla pumpun.

On myös mahdollista että kaasuttimeen on päässyt roska, joka estää polttoaineen virtauksen. Tukos on vain harvoin kaikissa kaasuttimissa samaan aikaan, joten kaasutintukoksen aiheuttamat käyntiongelmat esiintyvät vain kyseisen kaasuttimen ohjaamassa sylinterissä kerrallaan. Ongelmasylinterin voi selvittää irroittamalla sytystulppan johto yhdestä sylinteristä kerrallaan ja kuuntelemalla moottorin ääntä. Ongelmasylinterin kohdalla ääni muuttuu vain vähän tai ei ollenkaan. Yhdellä kaasuttimella varustetussa moottorissa vika selviää vain iroittamalla ja puhdistamalla kaasutin. Ennen kaastuttimen irroittamista kannattaa kuitenkin tarkistaa myös moottorin sytyksen toiminta.

Kipinän tarkastaminen on helppoa, joten se on hyvä tehdä aina ennen suurempia toimenpiteitä. Tulpasta voi saada myös viitteitä ongelman laadusta. Karstoittunut tulppa kielii liiallisesta polttoaineen saannista tai epäsäännöllisestä sytytyksestä. Valkoinen tulpan eristinjalka tai sulanut elektrodi viittaa liian laihaan seokseen. Tulpan väri tulisi olla harmahtava tai vaalean ruskea. Väriin ja moottorin huonoon käyntiin voi vaikuttaa myös tulpan väärä lämpöarvo. Oikea sytystulpan malli ja lämpöarvo löytyy moottorin käyttöohjeista. Sytyksen tarkastaminen tehdään samoin kuin käynnistymättömän mottorin kohdalla.