LEAN_20BURN01

Suzuki ja Honda markkinoivat moottoreitaan ”Lean Burn” -laihaseostekniikalla. Laihaseostekniikka tarkoittaa että sylinterissä on enemmän ilmaa, kuin sinne syötetty polttoaine vaatii palaakseen. Moottorit eivät kuitenkaan käy aina laihalla seoksella, vaan sitä käytetään parhaan vääntöalueen tuntumassa ja sitä alhaisemmilla käyntinopeuksilla. Korkeimmilla kierroksilla ja raskaalla kuormalla laihaa seosta ei voida käyttää, sillä se aiheuttaa polttoaineen epätasaista syttymistä ja siten nakutusta.

Laihaseoksen etuna on että kaasuläppää voidaan avata normaalia enemmän jo matalilla kierroksilla, mikä vähentää imusarjan häviöitä. Laihaseosmoottorin puristussuhde voidaan kasvattaa normaalia moottoria suuremmaksi, sillä laiha polttoaineseos ei syty yhtä helposti kuin rikas tai ideaali polttoaineseos. Korkeampi puristussuhde parantaa moottorin hyötysuhdetta.

Polttoaine palaa laihaseosmoottorissa puhtaammin kuin tavallisessa moottorissa, sillä polttoainemolekyyleillä on suurempi todennäköisyys kohdata riittävä määrä happimolekyylejä. Samalla hiilimonoksidi (CO) -päästöt alenevat. Haittapuolena on että ylimääräinen happi reagoi typen kanssa synnyttäen typen oksideja (NOx).