Miksi EA1-ensiapukurssi on tärkeä jokaiselle

Tiesitkö, että EA1 -ensiapukurssi on loistava keino varmistaa, että osaat pitää huolen itsestäsi ja toisista hätätilanteessa. Käymällä EA1-tasoisen ensiapukoulutuksen saat elintärkeitä taitoja, joilla osaat toimia oikein vaaran uhatessa.

EA1 on ensiavun peruskurssi, joka antaa tarvittavat taidot toimia tavallisissa onnettomuustilanteissa ja sairaskohtauksissa. Se myös luo perustan kaikille syventävämmille ensiapuopinnoille.

Näistä syistä oma paikka laadukkaalla ensiapukurssilla kannattaa varata hyvän sään aikana:

EA1-kurssi

EA1-kurssin käytyäsi osaat toimia nopeasti

Jos joku loukkaantuu pahasti tai saa vakavan sairauskohtauksen, voi olla, ettei sekuntiakaan ole varaa hukata. Jos ihminen on esimerkiksi vaarassa tukehtua tai menehtyä runsaaseen verenvuotoon, täytyy oikeisiin ensiaputoimiin ryhtyä välittömästi. Silloin ei ole aikaa yrittää etsiä Googlesta tietoa siitä, miten verenvuoto tyrehdytetään tai vierasesine saadaan poistettua kurkusta.

Hyvä EA1-kurssi antaa sinulle tarvittavat taidot ja varmuuden, jotta tiedät vaaratilanteen nähtyäsi mitä toimia tilanteessa tarvitaan ja uskallat tehdä ne.

Monesti vaaratilanteessa käy niin, että ennen kuin ambulanssi ennättää paikalle, ensiapukoulutuksen käynyt sivullinen voi olla ainoa, joka osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla ja suojella loukkaantuneen ihmisen terveyttä ja henkeä.

Ensiapukurssi antaa itsevarmuutta

Varsin yleinen ongelma vaaratilanteissa on se, etteivät paikalle saapuneet ohikulkijat uskalla ryhtyä ensiaputoimiin riittävän nopeasti, koska pelkäävät tekevänsä jotain väärin tai pahentavansa tilannetta. Tämä hidastelu voi koitua potilaalle kalliiksi.

Tähän epävarmuuteen hyvän EA1-kurssin tarjoamat taidot ovat erinomainen apu. EA1-kurssilla voit oppia paitsi mitä ensiaputoimia eri tilanteissa vaaditaan, myös miten vältät mahdollisia virheitä potilaan auttamisessa. Monilla ihmisillä nimittäin saattaa olla esimerkiksi TV-sarjoista opittuja virheellisiä käsityksiä ensiaputoimista, jotka voivat pahimmillaan olla jopa vaarallisia. Ensiapukurssi auttaa korvaamaan nämä virheelliset käsitykset oikealla tiedolla.

Kun EA1-kurssin käytyäsi osaat oikeat ensiaputoimet, sinun on paljon helpompi unohtaa mahdollinen epävarmuutesi vaaran yllättäessä ja keskittyä toimimaan.

EA1-taitoisia tarvitaan paljon

Aina kun joku loukkaantuu tai saa sairauskohtauksen, paikalla pitäisi olla vähintään yksi EA1-kurssin käynyt ensiaputaitoinen, jotta ainakin joku tilanteessa osaa ryhtyä tarvittaviin toimiin potilaan auttamiseksi. Jos esimerkiksi työpaikalla on vain muutama riittävät ensiaputaidot omaava henkilö, on kuitenkin varsin epätodennäköistä, että juuri nämä henkilöt sattuvat olemaan paikalla vaaratilanteessa.

Siksi on olennaista, että mahdollisimman monet ihmiset käyvät EA1-kurssin. Jos jokainen hankkii tarvittavat ensiaputaidot, on kaikissa vaaratilanteissa paikalla aina joku, joka tietää mitä tehdä. Vaikka ihminen olisi yksin loukkaantuessaan, saattaa hän silti voida auttaa itseään omilla ensiaputaidoillaan.

Esimerkiksi työpaikoilla hyvä käytäntö on hankkia ensiapukoulutus kaikille työntekijöille. Tämä parantaa työturvallisuutta ja voi myös auttaa luomaan parempaa ilmapiiriä työpaikalla, kun työntekijät voivat luottaa siihen, että työtoverit osaavat auttaa heitä tarvittaessa.

Kannattaa myös muistaa, että ensiapukoulutus kannattaa uusia aika ajoin, jotta ensiaputaidot pysyvät tuoreena muistissa. Ensiapukoulutuksista saatavat todistukset ovat voimassa tietyn ajan, joten niiden uusinta pitää tehdä ajallaan.

Missä EA1-kurssin voi käydä?

EA1-kursseja tarjotaan eri puolilla Suomea eri toimijoiden järjestäminä, mutta helpoin tapa lienee käydä kurssi verkossa. Tällöin voit hankkia tarvittavat ensiaputaidot helposti kotoa käsin.

Mahdollisuus käydä EA1-kurssi verkossa tarkoittaa, että lähes jokainen ihminen voi halutessaan käydä ensiapukoulutuksen. Verkkokurssi palvelee erinomaisesti esimerkiksi syrjäseuduilla asuvia tai hyvin kiireisiä ihmisiä, jotka säästävät matka-ajan suorittamalla kurssin kotisohvaltaan.

EA1-verkkokurssi palvelee myös yrityksiä. Yrityksen on helppo hankkia tarvittava ensiapuosaaminen henkilöstölleen tilaamalla heille verkkokurssi, jonka työntekijät voivat käydä itselleen sopivana aikana. Näin voidaan muun muassa säästää arvokasta työaikaa.

Verkossa toteutettavan EA1-kurssin löydät helposti vaikkapa tämän artikkelin ensimmäisestä lauseesta löytyvästi linkistä. Kun ensiapuosaamisen hankkiminen on tehty näin vaivattomaksi, miksi et varaisi itsellesi paikkaa kurssilla ja hankkisi elintärkeitä taitoja?

Samankaltaiset artikkelit