Sisustussuunnittelija koulutus – aikuiskoulutusta monimuoto-opiskeluna

Sisustussuunnittelijan ammatti on monelle pitkän ajan unelma. Alan vaihtaminen vaatii usein uusien asioiden opiskelua sekä uuden ammatillisen osaamisen hankintaa. AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelija koulutus tarjoaa monipuolista osaamista sisustussuunnittelijan ammattista haaveileville ja siihen aikoville. Sisustussuunnittelija koulutus antaa hyvät perusvalmiudet sisustussuunnittelijan työhön, ja moni koulutuksesta valmistunut onkin työllistynyt hyvin alalle joko oman yrityksen kautta tai muihin alan tehtäviin.

Sisustussuunnittelijan koulutus

Tätä opit sisustussuunnittelija koulutuksessa

Sisustussuunnittelija koulutuksen tavoitteena on antaa monipuolinen ammatillinen osaaminen kodin eri tilojen sisustussuunnitteluun. Sisustussuunnittelijan koulutuksessa opiskellaan kodin eri tilojen suunnitteluun kuuluvia osa-alueita, kuten tilasuunnittelua, värioppia, materiaalioppia, teknistä piirtämistä ja tietokonemallintamista SketchUp mallinnusohjelmalla, tekstiilitietoutta ja monia muita tärkeitä sisustussuunnittelun aiheita. Varsinkin SketchUp ohjelma kannattaa opetella hyvin, sillä se on tärkeä työväline sisustussuunnittelijan arjessa.

Seuraavalla videolla esitellään parhaat vinkit SketchUpin käytöstä sisustussuunnittelijan työssä:

Opiskelijat perehtyvät aihealueisiin teorian ja käytännön harjoitusten avulla. Koulutuksessa opitaan tuottamaan ammattimaisia työpiirustuksia sekä suunnitelmia. Tutuksi tulevat muun muassa mittakaavaan piirtäminen, mitoituksien huomioiminen sekä muut tilasuunnitteluun liittyvät perusasiat. Opiskelijat saavat myös tietoa värien käytöstä sisustuksessa, valaistuksen suunnittelusta sekä kattavan tietopaketin eri pintamateriaaleista ja niiden käyttötarkoituksista.

Sisustussuunnittelijan ammatti on myös asiakaspalvelua, joten sisustussuunnittelija koulutuksen aikana opitaan myös asiakkaan kohtaamiseen liittyviä oppeja. Lisäksi perehdytään sisustusalan yrittäjyyteen liittyviin aiheisiin, kuten suunnittelusopimukseen.

Kenelle sisustussuunnittelija koulutus sopii?

Sisustussuunnittelija koulutus sopii kaikille sisustusalasta ja sisustussuunnittelijan ammatista kiinnostuneille. Koulutukseen hakeminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta sisustusalalta, sillä sisustussuunnittelijan koulutuksessa lähdetään liikkeelle suunnittelun perusasioista. Koulutus sopii heille, jotka haluavat kehittyä kodin tilojen suunnittelun ammattilaiseksi.

Koulutus antaa hyvät valmiudet uuden uran aloittamiseen sisustussuunnittelijana tai muussa sisustamiseen liittyvässä työssä, mutta sopii myös niille, joilla on jo jonkin verran kokemusta alalta. Osa opiskelijoista on alanvaihtajia ja osa saattaa jo työskennellä sisustusalalla ja haluavat laajentaa omaa osaamistaan sekä hankkia ammatillista varmuutta omaan työhön.

Sisustussuunnittelija koulutus on käytännönläheinen, joten oppeja voi alkaa soveltamaan omaan työhön jo opintojen alkuvaiheessa. Moni asia on helppo oppia käytännön harjoitusten kautta. Koulutuksen aikana työstetään aitoa suunnittelukohdetta harjoitustyönä, jossa pääsee soveltamaan koulutuksessa opiskeltavia asioita jo koulutuksen aikana.

Joustavaa monimuoto-opiskelua

Sisustussuunnittelija koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, joten sen voi suorittaa työn ohella ja asuinpaikasta riippumatta. Koulutukseen kuuluu opetuspäiviä sekä itsenäistä opiskelua erilaisten

suunnittelu- ja piirtämistehtävien muodossa. Opetuspäiviin voi suurimmilta osin osallistua myös etänä, joten opiskelu on opiskelijalle helppoa ja joustavaa.

Sisustussuunnittelija koulutuksen aikana opiskelijat työstävät omaa aitoa sisustussuunnittelukohdetta. Suunnitelmapiirroksista, huonekorteista jne. rakentuu kattava kodin eri tilojen kokonaissuunnitelma, jokaisen opiskelijan oma portfolio. Portfoliotyö toimii opiskelijan osaamista esittelevänä lopputyönä sekä hyvänä työnäytteenä esimerkiksi uusien asiakaskontaktien hankkimisessa.

Sisustusalan yrittäjyysopintoja

Sisustussuunnittelija koulutuksen aikana voi opiskella myös sisustusalan yrittäjyyteen liittyviä opintoja. Opiskelija voi itse valita ainutlaatuisen yrittäjyyspainotteisen koulutuslinjan hakiessaan sisustussuunnittelijan koulutukseen. Moni koulutuksesta valmistuneista päätyy sisustusalan yrittäjäksi. Moni kaipaa yrittäjyyden alkutaipaleelle tietoa ja tukea sisustusalan yrittäjyyteen liittyen. Yrittäjyyspainotteinen sisustussuunnittelijan koulutus sopii henkilöille, jotka kaipaat neuvoja sisustusalan yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä.

Sisustussuunnittelija työelämässä

Sisustussuunnittelijan ammatti on suosittu ja moni haaveilee sisustussuunnittelijan työstä. Sisustussuunnittelijan työnkuva voi olla moninainen ja se riippuu paljon suunnittelijan taustasta, kokemuksesta ja kiinnostuksen kohteista. Sisustusalalla on monta kiinnostavaa suuntautumisvaihtoehtoa, joten jokaiselle suunnittelijalle löytyy varmasti oma urapolku, jos vain haluaa tehdä töitä sen eteen.

Sisustussuunnittelija koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet hyvin eri sisustusalan tehtäviin. Suuri osa valmistuneista perustaa oman sisustusalan yrityksen. Yrittäjänä toimivat tekevät pääosin sisustussuunnitelmia yksityiskoteihin, mutta päätyvät ajan myötä tekemään myös julkitilaprojekteja, kuten toimisto- tai kahvilatiloja. Yrittäjyys ei toki ole ainoa mahdollisuus työllistyä sisustusalalle. Sisustussuunnittelijan koulutuksesta valmistuneet ovat työllistyneet myös keittiösuunnittelijoiksi, sisustusneuvojiksi tai sisustusmyyjiksi sisustusalan myymälöihin. Työllistymismahdollisuuksia on monia, ja suuntaus riippuu paljon suunnittelijan omasta motivaatiosta sekä kiinnostuksen kohteista.

Samankaltaiset artikkelit