Henkilöstövuokraus laki – hyvä tietää 

Henkilöstövuokraus voi aluksi tuntua todella simppeliltä kokonaisuudelta, mutta niin sitä kuin kaikkea muutakin työntekoa säätelee suuri läjä erilaisia lakeja. Käymme tässä artikkelissa läpi tätä henkilöstövuokraus laki -kokoelmaa ja avaamme sinulle arvokas lukija, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Ei hätää, asia voi vaikuttaa monimutkaisemmalta, mitä se oikeasti on. 

Kaikki lakiin liittyvä lähtee siitä ajatuksesta, että vuokratyöntekijä on täysin saman arvoinen kuin kuka tahansa muukin työntekijä. Ei voi siis olla niin, että työpaikalla vuokratyöntekijällä ei olisi samoja oikeuksia kuin omilla työntekijöillä. Se on väärin ja onneksemme sitä varten on olemassa direktiivi. Vuokratyödirektiivi turvaa vuokratyöntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun työpaikoilla. Myös työsopimuslaissa on kohtia, joissa mainitaan vuokratyöntekijän oikeuksista. Eli älä laiminlyö vuokratyöntekijää, koska se on yksinkertaisesti laitonta. 

Henkilöstövuokraus laki: lakien suuri määrä 

Asiaan kuuluu monet samat lait, jotka kuuluvat myös ihan tavalliselle työntekijälle. Lait vaikuttavat lähes poikkeuksetta työntekijän ja työnantajan eli tässä tapauksessa työvoimaa vuokraavan yrityksen välillä. Näitä lakeja on useita ja tähän olemme listanneet niistä ne oleellisimmat.  

Työnantajan vastuulaki määrää työnantajan eli työvoimaa vuokraavan yrityksen pitämään huolta työntekijän turvallisuudesta. Työaikalaki taas velvoittaa, että työntekijällä tulee olla riittävä ja sovittu määrä taukoja työpäivänsä aikana. Työtapaturmavakuutuslaki vakuuttaa työntekijälle sen, että hän tulee saamaan työnantajalta korvauksen työtapaturmasta. Terveyshuoltolaki määrää, että työntekijällä on oltava mahdollisuus työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon vuokratyöntekijälle hoitaa työvoimaa vuokraava yritys. Ja viimeisenä ehkä se kaikkein merkittävin eli työsuhdelaki. Tämä jopa pyhäksi pidettävä laki määrittelee työntekijät oikeuden ja velvollisuudet. Laissa on määritelty kaikki palkkaukseen ja muuhun liittyvät asiat. Työnantajan on noudatettava tätä yhtä kovasti kuin kuningas Artturin miekka oli kivessä.  

Lait määrittelevät henkilöstövuokrausta 

Kuten huomasitte, lakeja on paljon ja niitä tulee noudattaa. Yksi seikka on hyvä huomioida, yksikään laki ei kosketa suoraan vuokratyötä. Mitä sitten? Se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että vuokratyöntekijää koskevat aivan saman lait ja jutut kuin kaikkia muitakin työntekijöitä. He ovat siis samanarvoisia. Lakikin sanoo niin! 

Yleistä työlainsäädäntöä sovelletaan henkilöstövuokrausyrityksen ja työntekijän välisessä työsuhteessa. Koska vuokratyötä ei ole erikseen käsitelty oikein missään laissa, ei sitä myöskään rajoiteta mitenkään. Valita siitä, käyttääkö ylipäätään vuokratyötä on lain mukaan ihan ok alasta riippumatta. Yleensä vuokratyö on ollut yksityisen sektorin hommia, mutta varsinkin hoitoalan kriisin myötä myös julkisella sektorilla vuokratyön määrä on kasvanut suunnattomasti. Mutta jos laki ei rajoita mitään, niin työehtosopimukset saattavat. Voi esim. olla, että joillain aloilla vuokratyövoimaa voi käyttää vain kiireisimpinä sesonkihuippuina. Tämä kannattaakin tarkistaa ennen kuin lumoutuu henkilöstövuokrauksen järkevään maailmaan.  

Toki tähän loppuun täytyy vielä todeta, että tämä ruuhkahuipun käsite on todella hähmäinen. Onko mihinkään kirjattu selkeästi, milloin kunkin alan kiireisin ruuhkahuippu on ja kauanko se kestää? No eipä ole, eli asia on täysin tulkinnanvarainen. Kuitenkin asia ei mene niin, että voit työllistää vuokratyöntekijää 30 vuotta vedoten ruuhkahuippuun. Yleensä jo kuuden kuukauden kohdalla voidaan alkaa jo epäillä, onko kyseessä enää mikään ruuhkahuippu. Jos todetaan, että vuokratyövoimaa on käytetty väärin, tulee tupenrapinat ja kallis lasku väärin käyttäneelle yritykselle. Olkaa siis tarkkana!  

Samankaltaiset artikkelit